Mẹo ghi nhớ và học bảng tuần hoàn nhanh nhất

Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Ghi nhớ bảng tuần hoàn là điều cơ bản để học tốt môn Hoá cấp 2 và 3. Nhưng bạn đang đau đầu không biết làm sao để học nhanh, ghi nhớ lâu và không bị nhầm lẫn giữa các nguyên tố? Hãy cùng nhau tìm hiểu cách học bảng tuần hoàn ngay nhé!

1. Khái niệm bảng tuần hoàn hóa học

Bảng tuần hoàn hoá học

Các nguyên tố hóa học thực chất là bảng các nguyên tố trong hóa học được tổng hợp với đầy đủ các thông tin về mỗi nguyên tố để các bạn học sinh, sinh viên và người nghiên cứu hóa học có thể nhanh chóng theo dõi và nắm bắt được những thông tin cần thiết liên quan đến các nguyên tố.

Bảng tuần hoàn thường sẽ liệt kê đầy đủ các thông tin của chất hóa học dựa trên số hiệu nguyên tử, tính chất hóa học đặc trưng và cấu hình electron của nguyên tử đó.

Hiện có 4 cách sắp xếp của bảng tuần hoàn hóa học đó là theo Nhóm, Chu ky, Khối, Phân loại khác.

  • Nhóm: còn gọi là họ, đó là một cột đứng của bảng tuần hoàn.
  • Chu kỳ: đó là hàng ngang của bảng tuần hoàn.
  • Khối: các vùng trên bảng.
  • Phân loại khác: ví dụ như dựa theo tính chất, nguyên tố bảng tuần hoàn chia ra thành kim loại, phi kim, á kim.

2. Thứ tự sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Các nguyên tố sẽ được sắp xếp từ trái qua phải, từ trên xuống dưới theo quy luật thứ tự tăng dần số hiệu nguyên tử. Đây là nguyên tắc sắp xếp trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. – Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học sẽ được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

3. Hiểu vì sao có các khoảng trống trên bảng tuần hoàn

Các nguyên tố không chỉ được xếp thứ tự theo số hiệu nguyên tử mà còn được sắp xếp trong các nhóm có cùng chung các thuộc tính vật lý và hoá học. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đặc điểm của từng nguyên tố. Các nguyên tố không luôn luôn nằm gọn trong nhóm khi chúng tăng số hiệu, do đó bảng tuần hoàn có các khoảng trống.

  • Ví dụ, 3 hàng đầu tiên có các khoảng trống, vì các kim loại chuyển tiếp chỉ xuất hiện trên bảng tuần hoàn sau số hiệu nguyên tử 21.
  • Tương tự, các nguyên tố từ 57 đến 71, là các nguyên tố đất hiếm, thường được thể hiện như một tập hợp con ở phía dưới bên phải của bảng tuần hoàn.

4. Mẹo học thuộc Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Mendeleev ghi chú vui vẻ

4.1. Cách 1

– Nhóm IA: Hi rô – Li – Na – Không – Rời bỏ – Cộng sản – Pháp. (H;Li;Na;K;Rb;Cs;Fr)

– Nhóm IIA: Banh – Miệng – Cá – Sấu – Bẻ – Răng. (Be;Mg;Ca;Sr;Ba;Ra)

– Nhóm IIIA: Ba – Anh lấy – Gà – Trong(In) – Tủ lạnh. (B;Al;Ga;In;Tl)

– Nhóm IV: Chú – Sỉ – Gọi em – Sang nhậu – Phỏ bò. (C;Si;Ge;Sn;Pb)

– Nhóm V: Ni cô – Phàm tục – Ắc – Sầu – Bi. (N;P;As;Sb;Bi)

– Nhóm VI: Ông – Say – Sỉn – Té – Pò. (O;S;Se;Te;Po)

– Nhóm VII: Phải – Chi – Bé – yêu(I) – Anh. (F;Cl;Br;I;At)

– Nhóm VIII: Hằng – Nga – Ăn – Khúc – Xương – Rồng .(He;Ne;Ar;Kr;Xe;Rn)

4.2 Cách 2

Nhóm IA: Hai, Li, Nào, Không, Rót, Cà, Fê (H,Li,Na,K,Rb,Cs,Fr)

Nhóm IIA: Banh, Miệng, Cá, Sấu, Bẻ, Răng (Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Ra)

Nhóm IIIA: Bố, Ai, Gáy, Inh, Tai (B,Al,Ga,In,Tl)

Nhóm IV: Chú, Sỉ, Gọi em, Sang nhắm, Phở bò (C,Si,Ge,Sn,Pb)

Nhóm V: Nhà, Phương, Ăn, Sống, Bí (N,P,As,Sb,Bi)

Nhóm VI: Ông, Say, Sỉn, Té, Pò (O,S,Se,Te,Po)

Nhóm VII: Phải, Chi, Bé, Yêu, Anh (F,Cl,Br,I,At)

Nhóm VIII: Hằng , Nga , Ăn , Khúc , Xương , Rồng (He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn)

4.3 Cách 3

Nhóm IA: Lính nào không rượu cà phê

Nhóm IIA: Bé Mang Cá Sang Bà Rán

Nhóm IIIA: Cô Sinh Ghé Sang Phố

Nhóm IV: Ông Say Sưa Táp Phở

Nhóm V: Fải Có Bánh Ít Ăn

Nhóm VI: Hè Này Anh Không Xuống Ruộng

(Nguồn: Công Trữ)

5. Mẹo học thuộc bảng tuần hoàn bằng thơ

Nguyên tố từ 1-20:

H      He
LiBeBCNOFNe
NaMgAlSiPSClAr
KCa      
Hoàng      Hôn
LặnBểBắcChợtNhớPhươngNam
NắngMaiÁnhSươngPhủSongCửaAi
KhôngCài 

Chuyển thành thơ:

Hoàng hôn lặn bể Bắc

Chợt nhớ ở phương Nam

Nắng mai ánh sương phủ

Song cửa ai không cài

Nguyên tố từ 21-30:

ScTiVCrMnFeCoNiCuZn
SớmTốiVuiCaMúaFảiNhạcKèn

Chuyển thành thơ:

Sớm tối vui ca múa

Phải có nhạc có kèn

Player Tram