Giải thích thuật ngữ kèo bóng đá và ý nghĩa của những thuật ngữ đó

Bóng đá là môn thể thao vua của thế giới. Dĩ nhiên, bạn cũng sẽ từng nghe về những thuật ngữ bóng đá mà dân đỏ đen hay sử dụng để chỉ kèo!